ขอบเขตพื้นที่โครงการ


วางผังครอบคลุมพื้นที่ 20 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม นครราชสีมา ชัยภูมิบุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี โดยมีพื้นที่ศึกษาครอบคลุมเชื่อมโยงกับภาคอื่นๆ รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านที่เกี่ยวข้อง  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ